NoChance

[Chuyển nhượng CS:GO] Cải tổ đội hình đến từ NoChance
Nguyễn Anh - 6/09/2019

(Jbo 247) NoChance loại Thomas “Thomas” Utting hay Envy tìm kiếm sự thay thế vị trí Sonic là những tin trong bản tin…

EVENTS