nitr0

[Valorant] nitr0 ký hợp đồng với 100 Thieves với tư cách là đội trưởng của đội Valorant
Finn - 17/08/2020

nitr0 ký hợp đồng với 100 Thieves với tư cách là đội trưởng của đội Valorant Nick “nitr0” Cannella và 100 Thieves đã…

[CSGO] Rời khỏi Team Liquid, nitr0 có phải là điều của Chaos cần lúc này không?
Finn - 3/08/2020

Rời khỏi Team Liquid, nitr0 có phải là điều của Chaos cần lúc này không? Team Liquid chính thức tuyên bố Nicholas “nitr0”…

EVENTS