Ninjas in Pyjama

[Valorant] Ninjas in Pyjama là đội tiếp theo lấn sân sang Valorant
Finn - 15/07/2020

Ninjas in Pyjama hoàn thành đội hình esports Valorant mới Ninjas in Pyjama, tổ chức esports Thụy Điển nổi tiếng với bộ phận…

[CSGO] OG đưa ra những lưu ý về những thất bại trước Ninjas in Pyjama
Finn - 19/06/2020

Đội ngũ OG đưa ra lưu ý về những thất bại trước Ninjas in Pyjama Có thể có một vài vấn đề trong…

EVENTS