niko

[CSGO] G2 Esports đứng đầu bảng BLAST khi bổ sung mới NiKo
Finn - 6/11/2020

G2 Esports đứng đầu bảng BLAST khi bổ sung mới NiKo Sự bổ sung mới nhất của G2 Esports Nikola “NiKo” Kovač đã…

EVENTS