Nicolas "NikoM" Miozzi

[CS:GO] Sự kết hợp giữa x6tence và đội hình Argentina
Nguyễn Anh - 3/09/2019

(Jbo 247) x6tence đã thông báo rằng họ đã kết hợp một đội Counter-Strike Argentina khi họ hy vọng sẽ cạnh tranh một…

EVENTS