người khiếm thính

CSGO: CSGO fan giúp cho người khiếm thính có thể trải nghiệm game
Finn - 17/09/2019

CSGO fan tạo tập tin config để giúp người chơi khiếm thính trải nghiệm game Counter-Strike: Global Offensive không chỉ là một trò…

EVENTS