người chơi

[Dota 2] Số người chơi Dota 2 tăng 4 tháng liên tiếp, lần đầu tiên kể từ năm 2016
Finn - 4/08/2021

Số người chơi Dota 2 tăng 4 tháng liên tiếp, lần đầu tiên kể từ năm 2016 Dota 2 đang có được sự…

[CSGO] Số lượng người chơi của CSGO vào năm 2021 là bao nhiêu? Nó đang phát triển hay đang chết dần?
Finn - 22/01/2021

Số lượng người chơi của CSGO vào năm 2021 là bao nhiêu? Nó đang phát triển hay đang chết dần? Counter-Strike: Global Offensive…

EVENTS