ngày thi đấu thứ hai ESL One Los Angeles

Dota 2: Kết quả ngày thi đấu thứ hai ESL One Los Angeles Online
Nguyễn Anh - 30/03/2020

(JBO247) Trong ngày thi đấu thứ 2 của ESL One Los Angeles 2020, khán giả được tiếp tục chứng kiến rất nhiều bất…

EVENTS