ngày thi đấu cuối cùng WeSave! Charity Play

Dota 2: Kết quả ngày thi đấu cuối cùng WeSave! Charity Play
Nguyễn Anh - 26/03/2020

(JBO247) WeSave! Charity Play sau 6 ngày khởi tranh thi đấu đã chính thức khép lại sau khi 3 khu vực cuối cùng…

EVENTS