Ngài Ren

LMHT: Những bí mật về Ngài Ren (Phần 1)
Nguyễn Anh - 20/09/2019

(JBO 247) Mới đây trang chủ chính thức của DBL đã thông báo về việc vị HLV Ren rời khỏi team đang xôn…

LMHT: Những bí mật về Ngài Ren (Phần 2)
Nguyễn Anh - 20/09/2019

(JBO 247) Mới đây trang chủ chính thức của DBL đã thông báo về việc vị HLV Ren rời khỏi team đang xôn…

EVENTS