new Cache

CSGO: Bạn đã biết cách setup mới trong new Cache chưa? P.3
Finn - 16/10/2019

Cách để ném Smoke, lựu đạn và molotovs trong map cache mới P.3 Ném smoke để chặn khu vực box Hộp mới cung…

CSGO: Bạn đã biết cách setup mới trong new Cache chưa? P.2
Finn - 16/10/2019

Cách để ném Smoke, lựu đạn và molotovs trong map cache mới P.2 Làm thế nào để ném molotov từ cửa sổ mid…

CSGO: Bạn đã biết cách setup mới trong new Cache chưa? P.1
Finn - 15/10/2019

Cách để ném Smoke, lựu đạn và molotovs trong map cache mới P.1   Phiên bản cập nhật của Cache đã xuất hiện…

CSGO: Nhà thiết kế Cache mong muốn sẽ không còn thành map T-side
Finn - 13/10/2019

Nhà thiết kế cache hy vọng cho một bản đồ không còn là bản của T-side với thiết kế mở mới Counter-Strike: Global…

CSGO: Những điều bạn cần biết về map Cache sắp được update
Finn - 22/09/2019

Mọi thứ chúng tôi biết về bản cập nhật Cache sắp tới trong CSGO Sau hơn một năm chờ đợi, người hâm mộ…

EVENTS