Nerd Street Gamers

[Valorant] Sự kiện FTW Summer Showdown chỉ dành cho nữ đã được thêm vào Ignition Series
Finn - 12/09/2020

Sự kiện FTW Summer Showdown chỉ dành cho nữ đã được thêm vào Ignition Series Nerd Street Gamers và Riot đang hợp tác…

EVENTS