NA DPC League

[Dota 2] Valve vừa loại người chơi tự đăng kí khỏi NA DPC League
Finn - 16/01/2021

Valve vừa loại người chơi tự đăng kí khỏi NA DPC League Mùa giải Dota Pro Circuit 2021 sắp bắt đầu và các…

EVENTS