N0tail

[Dota 2] N0tail, ana, Ceb, SumaiL và những người khác đã định hình đội hình OG như thế nào
Finn - 5/07/2021

N0tail, ana, Ceb, SumaiL và những người khác đã định hình đội hình OG như thế nào Những chiến thắng của OG vĩ…

Dota 2: N0tail sẽ làm gì với phần tiền thắng tại TI9 của mình ?
Finn - 29/09/2019

N0tail dành một phần tiền thắng TI9, mua Ogre Magi ở Chế độ Midas Johan “N0tail” Sundstein đã sử dụng một phần tiền…

EVENTS