Mid Hero phiên bản 7.25c

Dota 2: Bảng xếp hạng Mid Hero phiên bản 7.25c (p2)
Nguyễn Anh - 9/04/2020

(JBO247) Midlane là vị trí được rất nhiều người yêu thích đang chứng kiến sự trở lại với những Hero đã vốn bị…

Dota 2: Bảng xếp hạng Mid Hero phiên bản 7.25c (p1)
Nguyễn Anh - 9/04/2020

(JBO247) Midlane là vị trí được rất nhiều người yêu thích đang chứng kiến sự trở lại với những Hero đã vốn bị…

EVENTS