matchmaking

Dota 2: Những thay đổi mạnh về matchmaking; party và rank medal
Finn - 18/10/2019

Cập nhật matchmaking Dota 2 thay đổi xếp hàng bên, rank medal Valve đã một lần nữa làm rung chuyển hệ thống matchmaking Dota…

Dota 2: Vavle và những thay đổi lớn hệ thống Matchmaking System P.2
Finn - 14/10/2019

Valve tạo ra những thay đổi lớn cho hệ thống Ranked Matchmaking System của Dota 2 P.2 Dười đây là những ghi chú…

Dota 2: Vavle và những thay đổi lớn hệ thống Matchmaking System P.1
Finn - 14/10/2019

Valve tạo ra những thay đổi lớn cho hệ thống Ranked Matchmaking System của Dota 2 Valve đã phát hành update matchmaking Dota…

CSGO: Update hệ thống mới trong rank, đại tu Vertigo
Finn - 10/10/2019

Update CSGO chính thức hệ thống block người chơi và đại tu lại Vertigo Bản cập nhật Counter-Strike: Global Offensive mới nhất đã…

EVENTS