Marcelo "Coldzera" David

[Chuyển nhượng CS:GO] FaZe có chữ kí của Coldzera
Nguyễn Anh - 26/09/2019

(Jbo 247) FaZe đã hoàn thành việc ký kết hợp đồng với Marcelo “Coldzera” David từ MIBR để hoàn thành đội hình của…

[Chuyển nhượng CS:GO] kNgV- đến MIBR thay thế Coldzera
Nguyễn Anh - 8/09/2019

(Jbo 247) MIBR đã thông báo rằng họ đã hoàn thành việc ký kết với tuyển thủ Vito “kNgV-” Giuseppe từ đội tuyển…

EVENTS