Maple

[LMHT] Nếu Maple và Bo tiến đến LCS, họ sẽ tham gia những đội nào?
Finn - 13/04/2022

Nếu Maple và Bo tiến đến LCS, họ sẽ tham gia những đội nào? Các tuyển thủ LPL Huang “Maple” Yi-tang và Zhou…

EVENTS