major 2021

[CSGO] Danh sách đội cho CSGO’s Stockholm Major đã được hoàn thiện
Finn - 11/10/2021

Danh sách đội cho CSGO’s Stockholm Major đã được hoàn thiện Sân khấu đã được thiết lập cho giải đấu lớn nhất trong…

EVENTS