Magisk

[CSGO] Cách smoke one way Magisk trên Mirage một cách dễ dàng
Finn - 17/05/2022

Cách smoke one way Magisk trên Mirage một cách dễ dàng Sau nhiều ngày tranh cãi, Valve đã gỡ bỏ màn smoke giữa…

[StarLadder Major 2019] Magisk: Chia sẽ về sự trở lại của Astralis
Nguyễn Anh - 6/09/2019

(Jbo 247) Sau chiến thắng mở màn của Astralis tại StarLadder Major, chúng tôi đã nói chuyện với Emil “Magisk” Reif về việc…

EVENTS