Lucas "LUCAS1" Teles

[Chuyển nhượng CS:GO] kNgV- đến MIBR thay thế Coldzera
Nguyễn Anh - 8/09/2019

(Jbo 247) MIBR đã thông báo rằng họ đã hoàn thành việc ký kết với tuyển thủ Vito “kNgV-” Giuseppe từ đội tuyển…

EVENTS