LoL Worlds 2022

[LMHT] Ngày, thành phố và lịch thi đấu của LoL Worlds 2022 được tiết lộ
Finn - 22/07/2022

Ngày, thành phố và lịch thi đấu của LoL Worlds 2022 được tiết lộ Ngày, định dạng, lịch trình và địa điểm cho…

EVENTS