Lol kỉ niệm 10 năm

LoL phiên bản đặc biệt của Riot Pls kỉ niệm 10 năm game phát hành
Finn - 19/09/2019

LoL kỷ niệm mười năm với logo mới, phiên bản đặc biệt của Riot Pls Liên minh huyền thoại sẽ kỷ niệm 10…

EVENTS