LNG Esports

[LMHT] Bot lane của LNG Esports chỉ chết 4 lần trong các trận đấu tại CKTG 2021
Finn - 11/10/2021

Bot lane của LNG Esports chỉ chết 4 lần trong các trận đấu tại CKTG 2021 Vòng đấu loại của Giải vô địch…

EVENTS