LMHT 10.4

LMHT: TOP những sự lựa chọn “siêu dị” ở khu vực đường trên (P.2)
Nguyễn Anh - 25/02/2020

(JBO 247) Việc sử dụng những con bài dị là đòn tấn công bất ngờ để có thể khắc chế những đối thủ…

LMHT: TOP những sự lựa chọn “siêu dị” ở khu vực đường trên (P.1)
Nguyễn Anh - 25/02/2020

(JBO 247) Việc sử dụng những con bài dị là đòn tấn công bất ngờ để có thể khắc chế những đối thủ…

LMHT: TOP 5 thay đổi tại phiên bản 10.4 sắp ra mắt (P.3)
Nguyễn Anh - 22/02/2020

(JBO 247) Như vậy là còn ít ngày nữa phiên bản 10.4 LMHT sẽ chính thức ra mắt người hâm mộ, nhất là…

LMHT: TOP 5 thay đổi tại phiên bản 10.4 sắp ra mắt (P.2)
Nguyễn Anh - 22/02/2020

(JBO 247) Như vậy là còn ít ngày nữa phiên bản 10.4 LMHT sẽ chính thức ra mắt người hâm mộ, nhất là…

LMHT: TOP 5 thay đổi tại phiên bản 10.4 sắp ra mắt (P.1)
Nguyễn Anh - 22/02/2020

(JBO 247) Như vậy là còn ít ngày nữa phiên bản 10.4 LMHT sẽ chính thức ra mắt người hâm mộ, nhất là…

LMHT: Thông tin thay đổi phiên bản 10.4 (P.3)
Nguyễn Anh - 14/02/2020

(JBO 247) Trong khi không ít người hâm mộ tiếc thương cho con bài Akali trong phiên bản 10.3 chưa xong thì thay…

LMHT: Thông tin thay đổi phiên bản 10.4 (P.2)
Nguyễn Anh - 14/02/2020

(JBO 247) Trong khi không ít người hâm mộ tiếc thương cho con bài Akali trong phiên bản 10.3 chưa xong thì thay…

LMHT: Thông tin thay đổi phiên bản 10.4 (P.1)
Nguyễn Anh - 14/02/2020

(JBO 247) Trong khi không ít người hâm mộ tiếc thương cho con bài Akali trong phiên bản 10.3 chưa xong thì thay…

EVENTS