LMHT 10.3

LMHT: TOP 5 vị tướng đường giữa ở phiên bản 10.3 (P.3)
Nguyễn Anh - 17/02/2020

(JBO 247) Trong 5 vi tí quen thuộc trong LMHT, đường giữa là khu vực nhận được sự yêu thích của đông đảo…

LMHT: TOP 5 vị tướng đường giữa ở phiên bản 10.3 (P.2)
Nguyễn Anh - 17/02/2020

(JBO 247) Trong 5 vi tí quen thuộc trong LMHT, đường giữa là khu vực nhận được sự yêu thích của đông đảo…

LMHT: TOP 5 vị tướng đường giữa ở phiên bản 10.3 (P.1)
Nguyễn Anh - 17/02/2020

(JBO 247) Trong 5 vi tí quen thuộc trong LMHT, đường giữa là khu vực nhận được sự yêu thích của đông đảo…

LMHT: TOP 5 vị tướng đường trên HOT tại phiên bản 10.3 (P.2)
Nguyễn Anh - 14/02/2020

(JBO 247) Như vậy là phiên bản 10.3 đã chính thức ra mắt người hâm mộ trong một thời gian lâu, rất nhiều…

LMHT: TOP 5 vị tướng đường trên HOT tại phiên bản 10.3 (P.1)
Nguyễn Anh - 14/02/2020

(JBO 247) Như vậy là phiên bản 10.3 đã chính thức ra mắt người hâm mộ trong một thời gian lâu, rất nhiều…

LMHT: Kinh nghiệm bãi quái rừng LMHT 10.3
Nguyễn Anh - 10/02/2020

(JBO 247) Sau khi bản cập nhật LMHT 10.3 ra mắt người chơi đã có rất nhiều thay đổi về tướng, tăng giảm…

LMHT: Những thay đổi quan trọng tại LMHT 10.3 (P.3)
Nguyễn Anh - 10/02/2020

(JBO 247) Những thay đổi mà phiên bản 10.3 mang lại đang khiến cho rất nhiều người chơi quan tâm cũng như đầy…

LMHT: Những thay đổi quan trọng tại LMHT 10.3 (P.2)
Nguyễn Anh - 10/02/2020

(JBO 247) Những thay đổi mà phiên bản 10.3 mang lại đang khiến cho rất nhiều người chơi quan tâm cũng như đầy…

LMHT: Những thay đổi quan trọng tại LMHT 10.3 (P.1)
Nguyễn Anh - 10/02/2020

(JBO 247) Những thay đổi mà phiên bản 10.3 mang lại đang khiến cho rất nhiều người chơi quan tâm cũng như đầy…

LMHT: Thông tin bản cập nhật 10.3
Nguyễn Anh - 25/01/2020

(JBO Vietnam) Sau khi phiên 10.1 và 10.2 ra mắt người hâm mộ LMHT thời gian chưa lâu thì mới đây mốt số…

EVENTS