Lifestealer 7.24b

Dota 2: Lifestealer đánh mất sức mạnh ở bản cập nhật 7.24b
Nguyễn Anh - 29/02/2020

(JBO247) Lifestealer đã từng là nỗi khiếp sợ của phiên bản 7.24, một Carry có thể nói là mạnh mẽ nhất của meta…

EVENTS