LEC summer 2020

[LMHT] LEC sẽ thi đấu từ xa thông qua Vòng loại trực tiếp LEC Mùa hè 2020
Finn - 22/08/2020

LEC sẽ thi đấu từ xa thông qua Vòng loại trực tiếp LEC Mùa hè 2020 Riot Games sẽ giữ cho vòng loại…

EVENTS