LCS Summer 2020

[Lol] TSM nêu tên huấn luyện viên trưởng theo yêu cầu của Doublelift và Bjergsen
Finn - 13/06/2020

Parth sẽ là huấn luyện viên trưởng theo yêu cầu của Doublelift và Bjergsen Team SoloMid đã phục chức cho Parth Nikol với tư…

EVENTS