làm mát

[Valorant] Ngoài Antic-cheat thì Valorant còn anti cả hệ thống làm mát của CPU
Finn - 4/05/2020

Valorant đang được đánh giá cao về chống hack nhưng bên cạnh đó lại kém trong khoản làm mát CPU máy tính Khi…

EVENTS