Kitty Kat Katarina

LMHT: Harowing Skins và World Champions skins sẽ có mặt tại shop ingame
Finn - 26/10/2019

Harrowing Skins có sẵn trong cửa hàng Liên minh cho Halloween Người chơi hiện có thể mua skin Harrowing, Championship và World Championship…

EVENTS