Kika

[CSGO] Streamer CSGO và cựu pro Kika đã qua đời ở 23 tuổi
Finn - 10/12/2021

Streamer CSGO và cựu pro Kika đã qua đời ở 23 tuổi Cựu game thủ bán chuyên nghiệp của Counter-Strike: Global Offensive, Youtuber…

EVENTS