kiện Apple và Google

[Game] CEO của Epic Games tiết lộ lý do họ kiện Apple và Google
Finn - 17/08/2020

CEO của Epic Games tiết lộ lý do họ kiện Apple và Google Giám đốc điều hành của Epic Games, Tim Sweeney, đã…

EVENTS