Khi The International 10 Battle Pass

[Dota 2] Việc ra mắt TI10 Battle Pass sẽ hoãn lại và làm server dota 2 crash
Finn - 27/05/2020

TI10 Battle Pass sẽ hoãn thời điểm ra mắt do làm ảnh hưởng đến server của Dota 2 Khi The International 10 Battle…

EVENTS