Keria

[LMHT] T1 ký kết hỗ trợ với tuyển thủ cũ của DRX Keria khi đang căng thẳng
Finn - 19/11/2020

T1 ký kết hỗ trợ với tuyển thủ cũ của DRX Keria khi đang căng thẳng T1 đã ký hợp đồng nhiều năm…

EVENTS