Kennen

[LMHT] Lỗi Kennen W tiếp tục ảnh hưởng đến trò chơi sau nhiều tuần trong trò chơi
Finn - 21/04/2022

Lỗi Kennen W tiếp tục ảnh hưởng đến trò chơi sau nhiều tuần trong trò chơi Không thể tránh khỏi lỗi trong một…

ĐTCL: TOP những vị tướng mùa 1 sẽ xuất hiện trong ĐTCL mùa 2 (P.1)
Nguyễn Anh - 5/01/2020

(JBO 247) Với việc Lucian đã trở lại trong ĐTCL 9.24 và sắp tới là Leona trong phiên bản ĐTCL 10.1. Có vẻ…

EVENTS