kẻ cưỡi dơi Batrider

Dota 2: Con đường đến DotA của kẻ cưỡi dơi Batrider (p2)
Nguyễn Anh - 9/04/2020

(JBO247) Sau đây sẽ là sự xuất hiện của một trong những Hero Dota 2 tuy có phong cách không biến ảo, hào…

Dota 2: Con đường đến DotA của kẻ cưỡi dơi Batrider (p1)
Nguyễn Anh - 9/04/2020

(JBO247) Sau đây sẽ là sự xuất hiện của một trong những Hero Dota 2 tuy có phong cách không biến ảo, hào…

EVENTS