Kay_0

[Valorant] Rò rỉ về đặc vụ Kay_0, đặc vụ mới của Valorant 16
Finn - 19/06/2021

Rò rỉ về đặc vụ Kay_0, đặc vụ mới của Valorant 16 Cuối cùng chúng ta cũng biết đặc vụ 16 của Valorant…

EVENTS