Katowice

[StarLadder Major Berlin] Liazz: Chúng tôi đã làm nên điều kì diệu
Nguyễn Anh - 6/09/2019

(Jbo 247) Chúng tôi đã nói chuyện với Jay “Liazz” Tregillgas sau khi Renegades bảo đảm chiến thắng đầu tiên của họ tại…

EVENTS