Kai’Sa

ĐTCL: Update đấu trường chân lý sẽ thêm tướng và mang sự phối hợp mới
Finn - 14/09/2019

Kai’Sa tham gia Đấu trường chân lý trong Patch 9.19, mang đến sự phối hợp mới Kai’Sa sẽ tham gia Đấu trường chân…

EVENTS