Justin "jks" Savage

[StarLadder Major Berlin] jks: Cơ hội cho tất cả các đội
Nguyễn Anh - 7/09/2019

(Jbo 247) Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện với Justin “jks” Savage sau khi Renegades đủ điều kiện tham dự vòng…

EVENTS