Joshua “Dardoch” Hartnett

[LMHT] Dardoch của Dignitas đã chơi 10 vị tướng khác nhau trong 10 trận
Finn - 17/02/2021

Dardoch của Dignitas đã chơi 10 vị tướng khác nhau trong 10 trận Người đi rừng của Dignitas, Joshua “Dardoch” Hartnett đã thể…

EVENTS