Josh "jdm64" Marzano

[CS:GO Player] jdm64 khát khao tỏa sáng
Nguyễn Anh - 12/09/2019

(Jbo 247) Josh “jdm64” Marzano đã tái khẳng định nỗ lực của mình để tìm một đội mới trong một loạt các tweet…

EVENTS