Johnsun

[LMHT] Johnsun là ai và anh ấy đã chuyển từ TSM sang FlyQuest như thế nào?
Finn - 26/12/2021

Johnsun là ai và anh ấy đã chuyển từ TSM sang FlyQuest như thế nào? Johnson “Johnsun” Nguyễn là một trong số ít…

EVENTS