Jason "neptune" Tran

[Chuyển nhượng CS:GO] 3 cái tên gia nhập Swole Patrol
Nguyễn Anh - 30/10/2019

(Jbo 247) Swole Patrol đã nhanh chóng có 3 sự bổ sung vào đội hình của mình để tiếp tục chiến đấu cho…

EVENTS