item

[LMHT] Riot sẽ đại tu lại shop item của Liên minh huyền thoại
Finn - 24/06/2020

Thay đổi lớn liên quan đến hệ thống shop Item của LMHT Riot Games đang lên kế hoạch cho những thay đổi lớn…

EVENTS