International 10

[Dota 2] Ngày và địa điểm TI10 đã được xác nhận, nhưng Battle Pass có bị hủy không?
Finn - 12/05/2021

Ngày và địa điểm TI10 đã được xác nhận, nhưng Battle Pass có bị hủy không? Cuối cùng. Hơn một năm kể từ…

[Dota 2] Vavle thông báo hoãn vô thời hạn cho TI10 và Dota Pro Circuit
Finn - 27/08/2020

Vavle thông báo hoãn vô thời hạn cho TI10 và Dota Pro Circuit International 10 sẽ là một trong những sự kiện lớn…

EVENTS