Ignite

[LMHT] Hiệu ứng hình ảnh mới cho Malzahar, Nocturne, Victor trong bản 10.18
Finn - 23/08/2020

Hiệu ứng hình ảnh mới cho Malzahar, Nocturne, Victor trong bản 10.18 Riot đang tìm cách cập nhật hiệu ứng hình ảnh trên…

EVENTS