id

[Valorant] Đây là cách thay đổi tên và ID Riot trong Valorant
Finn - 20/11/2020

Đây là cách thay đổi tên và ID Riot trong Valorant Đôi khi người chơi muốn đổi tên trong trò chơi của họ.…

[Valorant] Các nhà phát triển Valorant cho biết họ sẽ buộc thay đổi tên trong Valorant
Finn - 24/09/2020

Các nhà phát triển Valorant cho biết họ sẽ buộc thay đổi tên trong Valorant Riot không còn cho phép các ID Riot…

EVENTS