hủy bỏ

Rift Rivals chính thức bị hoãn vì dịch Covid – 19
Nguyễn Anh - 30/03/2020

(JBO 247) Rất nhiều sự kiện cũng như các giải đấu lớn nhỏ trên thế giới đều chịu tác động không hề nhỏ…

EVENTS